Gdy technika laserowa penetruje branżę obróbki metali.

Scalanie wiązki laserowej staje się coraz popularniejsze na rynku obróbki metali w związku z wielością zastosowań, szybkością i energooszczędnością. Wpływa na to multum faktorów działania i szczególność urządzeń laserowych spawanie laserowe. Z uwagi na sposobność dokładnego kierowania energią w punkt wykonalna staje się obróbka modułów charakteryzujących się nadzwyczaj małą budową. Dochowanie struktury łączonego obiektu z dopuszczalną tolerancją nie przedstawia zagrożenia dlatego że deformacja łączonego elementu jest znikoma, prawie że niedostrzegalna. Występuje zaledwie śladowe przekształcenie struktury z racji niewielkiego obszaru działania energii termicznej a to zezwala na spawanie bez przetopień i zachowanie kształtu produktu sąsiadującego z obszarem zgrzewania. Szczególne jawi się także bezpieczeństwo procesu oraz doskonałe owoce zespalania za sprawą spawów pozbawionych dziur przy schładzaniu albo wad złączeniowych. Skomasowana energia laserowa zezwala na rezygnację z nagrzewania początkowego, nawet w razie przedmiotów narażonych na formowanie się szczelin a także dopuszcza dobieranie cech spoiwa. Właściwy dobór warunków pracy spawarki laserowej plus dodatków spawalniczych określa własności sprężyste spoin jak przykładowo kruchość, odporność na rozciąganie bądź skręcanie. Wielce korzystna dla tego procesu stała się precyzyjna kontrola przemieszczeń głowicy laserowej w trzech wymiarach oraz wspomaganie manualnego zgrzewania z wykorzystaniem wyrafinowanych funkcji automatyki.